PRIVACYBELEID WEBSITE

Contactgegevens:
https://www.helenegandolfi.nl

T 0031640702159

Waarom deze PRIVACYVERKLARING?

In deze privacyverklaring vertel ik aan jou als websitebezoeker wat ik met je persoonsgegevens doe en waarom. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt het plaatsen van een privacyverklaring op de website verplicht voor elk bedrijf dat met die website persoonsgegevens verzamelt. Deze informatieplicht geldt ongeacht de omvang of rechtsvorm van een organisatie. Het maakt niet uit of je zzp’er bent of eigenaar van een multinational. Met deze hopelijk heldere privacyverklaring wil ik aangeven dat de verzamelde persoonsgegevens dienen voor bijvoorbeeld het kunnen stellen van vragen en het beantwoorden via e-mail.

Persoonsgegevens die ik verwerk-

Ik verwerk  je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je je registreert voor een cursus of nieuwsbrief. Voor alleen het stellen van een vraag wordt alleen naam, emailadres en eventueel telefoonnummer gevraagd.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen, bijvoorbeeld omdat ik een advertentie ben gestart voor het promoten van mijn cursussen. Zie hiervoor ook de informatie hieronder bij ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik’. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk-

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gevoelige gegevens te verzamelen of gegevens van  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via , dan verwijder ik deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk-

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Op verzoek toezenden van mijn nieuwsbrief en/of andere opgevraagde informatie.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. 
– Je bestelling te verwerken en toezenden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik-

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, wordt een tijdelijk cookie opgeslagen om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen enkele cookies bewaard worden in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel dat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit heeft wel gevolgen voor het optimaal functioneren van de website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Heb je geen account dan worden je persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • In geval van éénmalige correspondentie worden de gegevens niet bewaard.
  • In geval van inschrijving voor een cursus worden de gegevens bewaard voor de duur van de cursus
  • Bij registratie voor het ontvangen van een nieuwsbrief of wanneer een bezoeker of cursist heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van nieuwtjes zullen de gegevens bewaard blijven voor de duur van inschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden-

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen –

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Uiteraard zal ik dit alleen doen als ik 100% zeker ben dat dit verzoek ook echt bij jou vandaan komt.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig-

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via .

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

– TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Helene Gandolfi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.