Cursusvoorwaarden

Bij de inschrijving voor deelname aan een cursus gelden de volgende voorwaarden:

De aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Het kan zijn dat de cursus vol is, je wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

 • Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen.
 • Begint de cursus binnen 14 dagen na aanmelding, dan is de inschrijving definitief.
 • Bij annulering binnen 14 dagen tot één week voor de start van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht tenzij er een wachtlijst is en een nieuwe cursist je plaats kan innemen. Is er geen wachtlijst dan mag je ook zelf iemand anders in jouw plaats sturen. 
 • Bij annulering binnen één week voor de startdatum van de cursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht tenzij er een wachtlijst is waarvan een nieuwe cursist je plaats kan innemen. Is er geen wachtlijst dan mag je ook zelf iemand anders in jouw plaats sturen. 
 • Indien je na de start van de cursus niet alle lessen kunt meedoen of tussentijds stopt met de cursus, heb je geen recht op terugbetaling van de cursuskosten.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, tenzij daar ruimte voor is bij één van de andere groepen. Dit altijd na overleg met de docent. Er wordt geen lesgeld terugbetaald.
 • Het eventueel inhalen van een gemiste les gebeurt in dezelfde lesperiode. Een gemiste les kan niet worden meegenomen naar een volgend seizoen.
 • Mocht de cursus door redenen van de docent een keer niet door kunnen gaan dan kan deze les altijd worden ingehaald op een andere datum.
 • De docent kan de cursus annuleren bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname. Het eventueel al betaalde lesgeld wordt dan volledig terugbetaald.
 • Mocht de cursus door overmacht helemaal niet kunnen starten tijdens het geplande seizoen (zoals bij de corona uitbraak voorjaar 2020) dan wordt het eventueel al betaalde cursusgeld aan het eind van het seizoen volledig terugbetaald.
 • Is er al een start gemaakt met het cursusseizoen en wordt het seizoen onderbroken door toedoen van bijvoorbeeld een pandemie als corona, dan worden de lessen doorgeschoven naar het moment waarop de lessen weer kunnen worden hervat. Er wordt geen lesgeld terugbetaald tenzij het seizoen helemaal geen doorgang meer kan vinden binnen een periode van 1 jaar na de laatst gegeven les van het oorspronkelijke seizoen. 
 • Bij het bepalen of de cursus kan doorgaan zijn de richtlijnen vanuit de overheid of de instantie die daarover beslissingsbevoegdheid heeft leidend. Als het volgens deze richtlijnen is toegestaan om de lessen te vervolgen dan zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing.